Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Rufki Suma

Rufki Suma

Jurist i Diplomuar

I lindur me 15.04.1968 në fshatin Dimcë, komuna e Hanit te Elezit.

Nga Qershori i vitit 1998 deri në Qershorin e vitit 1999, pjesëtarë i UÇK-së i angazhuar në zonën luftës të Hanit të Elezit, përkatësisht në Pustenik fillimisht si komandant i njësiteve të para të UÇK-së e më vonë me formimin e Brigadës 164 “Gafurr Loku”  Komandant i Brigadës 164.

Nga Shtatori i vitit 1999, Komandant i TMK-së, Batalioni 36 i Xhenios në Han të Elezit deri në shpërbërjen e TMK-së në vitin  2009.

Nga Janari i vitit 2009 i emëruar Drejtor i Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Han të Elezit.

Nga viti 2009-2013- Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit-mandati i parë.

Nga viti 2013-2017- Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit –mandati i dytë.

Në zgjedhjet e fundit lokale  i rizgjedhur për Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit në mandatin e tretë.