Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Sabrije Krasniqi-VV

Sabrije Krasniqi e lindur më 22.1.1996, Hani i Elezit

Shkollën fillore dhe të mesme në Han të Elezit

Apsolvente e Fakulteti Pedagogjik, Prishtinë

Gjuhë të huaja: Gjuhën angleze

Këshilltare në Kuvendin Komunal të Hanit të Elezit nga Lëvizja Vetëvendosje