Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Samire Curri-LDK

SAMIRE CURRI-E lindur më 04.08.1999 në Prishtinë

Anëtare e kuvendit të komunës (mandati i parë) 2018-2021

Lidhja Demokratike e Kosovës

Shkollimi  i mesëm   SHML Dardania – Gjimnazi i shkencave natyrore– Han i Elezit

Studente e shkencave mjekësore–Infermieri e përgjithshme në  Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë – UBT .