Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Sead Vila

Sead Vila i lindur më 01.11.1980 në Shkup

Me profesion mësimdhënës i lëndëve Sociologji, filozofi dhe logjikë që nga viti 2004.

Studimet themelore në Fakultetin Filozofik, dega Filozofi dhe Sociologji.

Studimet master në Sociologji.

Që nga viti 2019 asamblist në Kuvendin Komunal.