Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Sevime Laçi-Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik

2010/2011 nënkryetare e unionit studentor në Kolegjin Universum.

2011/2013 Zyra informuese e Kolegjit Universum në Komunën e Hanit të Elezit.

2014/2018 Jam emruar drejtoresh e Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Hanit të Elezit, vazhdoj  edhe mandatin e dytë në këtë pozitë.

2018 antare e Grupit të Grave në Komunën e Hanit të Elezit,

Dhe antare e Bordit të Pavarur Lokal.

SHML “Dardania Hani i Elezit, drejtimi Shkencat Natyrore.

Kolegji “Univerzum Ferizaj, departmenti banka dhe financa.

Kolegji “Universum” Ferizaj, master në departmentin financa.

Viti 2018 Kryesuese e Kolegjiumit të Drejtorëve të Zhvillimit Ekonomik