Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Shabi Rexhallari-Drejtor për Buxhet dhe Financa

I lindur me 23 Shkurt 1980

Studimet universitare, Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Prishtinës.

2007 deri në vitin 2008,  mësimdhënës i matematikës SHMU“Ilaz Thaçi” në Han të Elezit

2008 deri në janar të vitit 2010 profesor i lëndëve ekonomike në Shkollën e Mesme “Skenderbeu” në Kaçanik.

Nga viti 2010 deri në vitin 2013 i emëruar Drejtor për Buxhet dhe Financa  i komunës së Hanit të Elezit, mandati i parë.

Nga viti 2014 deri në vitin 2017 i ri- emëruar Drejtor për Buxhet dhe Financa  në Komunën e Hanit të Elezit, mandati i dytë.

Aktualisht i ri- emëruar Drejtor për Buxhet dhe Financa  në Komunën e Hanit të Elezit në mandatin e tretë