Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Zaim Bela- Drejtoria për Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural

I lindur më 21.12.1960 në fshatin Gjurgjedell  Komuna e Kaçanikut.

Shkollen e mesme drejtimi i Kontabilitetit, Shkolla e Mesme “Skenderbeu” në Kaçanik në vitin 1980 .

Në vitin 1982 i punësuar në Ekonominë Pyjore në Kaçanik

2010 Koordinator i Autoritetit Pyjor Komunal në Komunën e Hani i Elezit

2017 I emëruar Drejtor i Bujqësisë. Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Hanit të Elezit .