Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Zyra e Burimeve Njerëzore

Ajete Berisha

E lindur më 20.10.1986 në fshatin Gorancë

Shkollimi:2001/02 deri 2004/05  Shkolla e mesme Sh.m “Dardania”

Drejtimi: Shkenca Natyrore

2005/06 Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave  Politike

Drejtimi: Administrim Publik

Universiteti i Evropës Juglindore

Në vazhdim:Master

Universiteti i Evropës Juglindore

Drejtimi: Administrim Publik

E punësuar nga 02.02 2009 si Zyrtare e Zyrës së Pritjes-Drejtoria e Administratës dhe

Nga 01.04.2010 si Udhëheqëse e Personelit