Republika e Kosoves

Hani i Elezit

VENDIMET E KUVENDIT TE KOMUNES PER MUAJIN SHTATOR 2022

2022/11/18 - 2:50

Forma e aplikacionit: VENDIMET E KUVENDIT TE KOMUNES PER MUAJIN SHTATOR 2022