Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Zyrtarë I lartë për koordinim të drejtave të njeriut, Zyrtarë për tatimin në pronë

2018/12/31 - 11:20

Forma e aplikacionit: Zyrtarë I lartë për koordinim të drejtave të njeriut, Zyrtarë për tatimin në pronë