Komiteti për Arsim

 
Anëtaret e Komitetit për Arsim:

1. Arben Rugova
2, Blerina Buleshkaj
3. Merita Dreshaj
4. Sadik Fetahu
5. Ferit Vuthaj
6. Zenun Bujupaj
7. Veton Gashi