Komitetin për Politikë dhe Financa

 
Komitetin për Politikë dhe Financa në përbërje prej 7 anëtarëve dhe në Komitet janë zgjedhur:
 
1. Hazbi Bajra, Kryesues i Kuvendit të Komunës, Kryesues; 
2. Enver Rugova, nga radhët e LDK-së, anëtar; 
3. Haki Podrimaj, nga radhët e LDK-së, anëtar
4.  Mahije Sadikaj, nga radhët e LDK-së,anëtare; 
5. Prekë Prekaj, nga radhët e AAK-së, anëtar ;
6. Aferdita Sylaj Blakaj, nga radhët e AAK-së, anëtare dhe 
7. Lulzim Shoshi, nga radhët e PDK-së, anëtar.