Drejtoria per Administrate

  Edona Bujupi Loxha
      Drejtoreshë e Drejtoratit për                    Administratë Komonale


Lindur më:01.10.1988

Përgaditja shkollore: Fakulteti I shkencave të aplikuara të biznesit

 Shkolla e gazetarisë
 
Kontakti:

Mob.     
 049/671 000


 tel. (fix):
 (038)20043807

  
E- mail:  edona.loxha@rks-gov.net

 

 ............................................................................