Drejtoria per Ekonomi dhe Zhvillim


    Jashar Blakaj 

    Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit                           Ekonomik

 

 Lindur më 07.01.1958 në Istog;
 Përgaditja shkollore: 
Ing. i dipl. i Ndërtimtarisë
 

Kontakti:
 Mob.      
049/671 200

              044/138 611
 tel. (fix): (038)20043812

E-mail:  jblakaj@hotmail.com...................................................................