Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale

           Anton Gegaj

Drejtor i Drejtorisë për Shendetesi dhe                               Mireqenie Sociale

Lindur më 21.03.1955
Përgaditja shkollore: Fakulteti i MjekësisëSpecialist i mjekësisë  familjare 

 
Kontakti:
Mob.      
049/670 700

              044/136 591 

tel. (fix): (038)20043810

E- mail: anton.gega@rks-gov.net
.......................................................