Inspeksioni

   Demë Çeta 

Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit


Lindur më 27.05.1957 në Trubuhovc ;
Përgaditja shkollore: Ing. i dipl. i Makinerisë  


Kontakti:

Mob.      049/670 100

E-mail:  demeqeta@hotmail.com