Drejtoria për Buxhet dhe Financa

       HYSNI MAXHARRAJ

  Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe                    Financa

 
Lindur më 26.02.1969 në Istog;
Përgaditja shkollore: Fakulteti Ekonomik

 
Kontakti:
Mob.      049/671 100

               044/223 955

tel. (fix): (038)20043866

E-mail:  hmaxharri@hotmail.com    

........................................................................