Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

               Bedri Hasanaj

Drejtor i Drejtorisë për Shërbimeve Publike,                       Mbrojtje  dhe Shpëtim

Lindur më 02.07.1962

Përgaditja shkollore: Fakulteti i Makinerisë 

Kontakti:
Mob.  049 670 800

         044 252 699

tel. (fix): (038)20043805
 E- mail: bedri.hasanaj@gmail.com
....................................................................................