Kryetari

 


Emri:            HAKI


Mbiemri:      RUGOVA

Datëlindja:  23.02.1957
 
Vendi i lindjes:  Istog
 
Vendbanimi:  Istog
 
Nacionaliteti: Shqiptar
 
Statusi:  I martuar, baba i tre fëmijëve 
    
Edukimi:   


Shkolla fillore:  Istog
 
Shkolla e Mesme: Gjimnazi-Istog 


Fakulteti: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik 
    
Karriera politike:   
1989 Anëtar i LDK-së që nga themelimi i saj;

Anëtar i Kuvendit komunal i zgjedhur nga të gjitha zgjedhjet e mbajtura  
1997  Nën kryetar i Degës së Ldk-së për Istog 
Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm së LDK-së
Nënkryetar i LDK-së në nivel qendror


2000-2007   Kryeshef i Ekzekutivit 
2007-2010  Nënkryetar i Komunës
Nga viti 2010 dhe aktualisht  Kryetar i Komunës së  Istogut
     
Karriera e punës:   
1981-1983 Mësimdhënës në Gjimnazin “Haxhi Zeka” në Istog 
1983-1990 I punësuar në Fabrikën e Amortizatorëve-Prishtinë 
1990-1999 Biznes privat 
    
      
Gjuhët:   
Gjuha shqipe:      Gjuhë amtare 
Gjuha angleze:    Mirë (në të folur dhe në të shkruar) 
Gjuha serbe:        Shumë mirë (në të folur dhe në të shkruar)