Profili i Kryetarit

IMG_5006.JPG

Emri:            HAKI
Mbiemri:      RUGOVA

Datëlindja:  23.02.1957
 
Vendi i lindjes:  Istog
 
Vendbanimi  Istog
 
Nacionaliteti: Shqiptar
 
Statusi:  I martuar, baba i tre fëmijëve
   
Edukimi:  
Shkolla fillore:  Istog
 
Shkolla e Mesme, Gjimnazi-Istog
Fakulteti: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Elektro-teknik
   
Karriera politike:  
1989 Anëtar i LDK-së që nga themelimi i saj;

Anëtar i Kuvendit komunal i zgjedhur nga të gjitha zgjedhjet e mbajtura 
1997  Nën kryetar i Degës së Ldk-së për Istog
Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm së LDK-së
Nënkryetar i LDK-së në nivel qendror

 2000-2007   Kryeshef i Ekzekutivit
2007-2010 Nen kryetar i Komunes
Nga viti 2010 dhe aktualisht  Kryetar i Komunës së  Istogut


     
Karriera e punës:  
1981-1983 Mësimdhënës në Gjimnazin “Haxhi Zeka” në Istog
1983-1990 I punësuar në Fabrikën e Amortizatorëve-Prishtinë
1990-1999 Biznes privat 
    
     
Gjuhët:
  
Gjuha shqipe:     Gjuhë amtare
Gjuha angleze:    Mirë (në të folur dhe në të shkruar)
Gjuha serbe:        Shumë mirë (në të folur dhe në të shkruar)