Profilet e këshilltarëve

       Hazbi Bajra-LDK


Lindur më:12.10.1955
Përgatitja shkollore: Fakulteti Juridik
E-mail adresa: Hazbi.Bajra@rks-gov.net

Besa Ferati- LDK;
 

 

Lindur më:01.03.1991
Përgatitja shkollore:Studente e Mjeksisë
E-mail adresa:  besaferati@live.com 

 
Enver Rugova-LDK


Lindur më:24.03.1968
Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik
E-mail adresa:  enver_rugova@yahoo.com
 

  
    Zenel Shatri- LDK
 

 Lindur më:11.03.1955
Përgatitja shkollore:Mjek-Specialist-Infektolog
E-mail adresa:  zenel_shatri@hotmail.com
 

Luljeta Zeqiraj-LDK Lindur më:05.12.1979
Përgatitja Shkolla e Lartë Ekonomike –Drejtimi:Financa
E-mail adresa: lulja_banje@hotmail.com
 
     Haki Podrimaj-  LDK
 
Lindur më:15.02.1965
Përgatitja shkollore: Fakulteti i Mjeksisë
E-mail adresa: hakipodrimaj@hotmail.com 

      Selajdin Bytyçi- LDK
     Lindur më:06.11.1963
Përgatitja shkollore: Inxhinier i Makinerisë
Email adresa: selajdin.bytyci@hotmail.com 
 

Gjevdet Metaj- LDK


Lindur më:06.02.1964
Përgatitja shkollore: Shkolla e Mesme 
E-mail adresa: gjevdet.metaj@hotmail.com

Mahije Sadikaj- LDK

Lindur më:08.09.1955
Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik
E-mail adresa: mahia-ag@hotmail.com
 

Riza Dreshaj-LDK

Lindur më:02.11.1954
Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik
E-mail adresa: rizadreshaj@hotmail.com
 

 
Hajrush Shoshi-LDK

Lindur më:10.11.1966
Përgatitja shkollore: Fakulteti i Edukimit
E-mail adresa: shoshi_896@hotmail.com
   Edona Mehanolli Lubeniqi- LDK;

 

 
Lindur më:25.07.1986
Përgatitja shkollore: Absolvente e Fakultetit Filozofik- Dega Filozofi
E-mail adresa: edona_lubeniqi@hotmail.comNaim Imeraj-AAK

Lindur më:06.08.1964
Përgatitja shkollore: Mr.Sc.dipl.Elektroteknikës
E-mail adresa:  naimimeraj@hotmail.com 
 

   Shaip Çeta - AAK 
      


Lindur më:06.09.1969
Përgatitja shkollore: Shkolla e Tregtisë
E-mail adresa:shaipqeta@hotmail.com 

Misin Berisha-  AAK 
 

Lindur më:01.03.1966
Përgatitja shkollore: Shkolla e Mesme Ekonomike
E-mail adresa: misinberisha@live.com
 
Prekë Prekaj- AAK 
 


Lindur më:09.04.1982
Përgatitja shkollore: Fakulteti Juridik
E-mail adresa: prek-prekaj@hotmail.com 
 
 
 

Afërdita Blakaj- AAK Lindur më:17.10.1969
Përgatitja shkollore: Shkolla e Mesme Ekonomike
E-mail adresa: aferditaa.69@live.com 
 


Lulzim Shoshi- PDKLindur më:02.05.1966
Përgatitja shkollore: Bachelor në Administratë Publike dhe Menaxhment
E-mail adresa: lulzim_shoshi@hotmail.com


 Arben Kabashi-PDK

Lindur më:03.05.1980
Përgatitja shkollore:Student në Fakultetin e Administrateë Publike
E-mail adresa:  akabashi@live.de 

Arnesta Gashi- PDKLindur më:20.01.1985
Përgatitja shkollore: Ndërtimtari Konstruktive-Master dhe Shkenca Politike-Bachelor
E-mail adresa: arnesta.gashi@hotmail.com
 

Mirushe Sadikaj- PDK


Lindur më:20.07.1962
Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik
E-mail adresa: mire.sadikaj@hotmail.com 
 

  
Florin Dreshaj-VV


Lindur më:15.07.1972
Përgatitja shkollore: Fakulteti i Filologjisë-Gjuhë Gjermane
E-mail adresa: dreshaj-fd@hotmail.de


Lavdije Bujupi-VV


Lindur më:10.08.1970

Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik
E-mail adresa: lavdije.bujupaj@hotmail.com


______________________________________________________

Teuta Hasani-AKRLindur më:17.06.1989
Përgatitja shkollore: Fakulteti i Arkitekturës 
E-mail adresa: teutahasani.e@gmail.com 
 

Arif Elshani-AE


Lindur më:13.02.1959
Përgatitja shkollore: Fakulteti Juridik
E-mail adresa:arif.elshani@mercomcompany.com 

 
Bahta Sejdović-GIB 

Lindur më:09.04.1993
Përgatitja shkollore: Shkolla e Mesme
E-mail adresa: bahta.sejdovic@hotmail.com

Kosta Belośević
 Lindur më:10.04.1986
Përgatitja shkollore: Fakulteti Juridik
E-mail adresa: kosta.belosevic.live.com