Pristup javnim dokumentima

Zahtevi za pristup javnim dokumentima

 

Pre podnošenja zahteva za pristup u javnim dokumentima , molimo vas da prvo proverite da li je pronašao dokument traženu od vas u tom zvaničnom sajtu . Ako dokument koji ste tražili nije na zvaničnom sajtu opštine Istok , onda zahtjev se može uputiti ovlašćenom službeniku za obradu zahteva ove prirode , gospođa Gjevahire Ibrahimaj ili Kancelariji za informisanje , odgovoran odnosno ove kancelarije , g-đa. Jeta Balaj

e-mail: Gjevahire.ibrahimaj@rks-gov.net , Jeta.balaj@rks-gov.net         

tel/038/200 43 854
     
038/200 43 881

 

Informacije o zahteva;

·        Vaša zahteva može se usmeno ili pismeno.
Takvi zahtjevi se mogu uputiti putem e-maila.
Da bi za svoju aplikaciju na razmatranje, isti mora sadržavati detalje kako slijedi:
Koji dokument koji želite da imate / vidjeti (navedite što detaljnije);
· Ponudite detalji: ime i prezime, poštansku adresu ili elektronski kako bi vas obavijestiti o vašem zahtjevu.
 U skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima, niste dužni dati razloge zašto ste se prijavili za pristup javnim dokumentima.
Ured za informiranje i službene / Lo odgovoran / na pristup javnim dokumentima, će vam odgovoriti u roku od 7 dana, kako je propisano Zakonom o pristupu javnim dokumentima. U ovom odgovoru koji će dobiti službenu odgovorni, vi ćete biti obaviješteni o izdavanju, parcijalna zabrana ili ograničavanje vaš zahtjev i na osnovu navedenog Zakona.
U slučaju da se ne dozvoljava pristup dokument koji ste zatražili Općina pruža informacije o razlogu odbijanja vašeg zahtjeva.U prilogu ćete naći potrebne obrasce za pristup javnim dokumentima:
  • ZAHTEV ZA UVID U SLUŽEBENIM DOKUMENTIMA........kliknite ovde 

  • OBRAZAC ZA REGISTROVANJE ZAHTEVA ZA UVID U SLUŽBENIM DOKUMENTIMA.....kliknite ovde 
  • POTVRDA O PRIJEMU ZAHTEVA ZA UVID U JAVNIM DOKUMENTIMA......kliknite ovde
  • POTVRDA O PRIJEMU ZAHTEVA ZA UVID U JAVNIM DOKUMENTIMA-Email ....Kliknite ovde 
  • ODLUKA O DOZVOLI  ZA UVID U JAVNIM DOKUMETIMA........kliknite ovde 
  • INFORMISANJE TRAŽIOCA ZA DOBIJANJE OBJAVLJENOG DOKUMENTA.....kliknite ovde 
  • ODLUKA O DOZVOLI DELIMIČNOG  PRISTUPA JAVNIM DOKUMETIMA.......kliknite ovde
  • ODLUKA O DOTANIM INFORMACIJAMA POVODOM ZAHTEVA ZA UVID U JAVNIM DOKUMENTIMA.......kliknite ovde
  • OBAVEŠTENJE O PROSLEDIVANJU DRUGOJ INSTITUCIJI,  ZAHTEVA ZA UVID U JAVNIM DOKUMENTIMA........kliknite ovde
  • ODLUKA O ODBIJANJU  ZAHTEVA ZA UVID U JAVNIM DOKUMENTIMA......kliknite ovde

U prilogu vam dostavljamo šest mjesečne i godišnje izvještaje o zahtjevima za pristup javnim dokumentima