News

Javnu debatu | 27.9.2017

 Oslanjajući se na Zakon Br. 03/L-230  o Strateškoj Proceni Sredine , član 9, Opština Istok u saradnji sa Ministarstvom  Sredine i Prostornog Planiranja, organizuje:

 
                                                      Javnu  debatu

 

 

Za Nacrt Izveštaja   o Strateškoj Proceni Sredine za Opštinski Razvojni Plan Istoka

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da će 10.10.2017. u 11:00 časova u Sali Skupštine Opštine Istok, treći kat, biti organizovana javna debata  od strane Opštine Istok u saradnji sa Ministarstvom  Sredine i Prostornog Planiranja.

 

 

U Direktorijatu za Urbanizam, Katastar i Zaštitu Sredine, Opštine Istok, možete imati uvid ili uzeti kopiju nacrt Izveštaja    o Strateškoj Proceni Sredine za Opštinski Razvojni Plan Istoka.       
 

OBAVEŠTENJE | 21.8.2017

 Obaveštavaju se svi građani Istočke opštine da će dana 28.08.2017. u ponedeljak, sa početkom u 11:00 časova,  u sali Skupštine Opštine  u Istok, III sprat, Predsednik opštine organizovati javnu debatu sa građanima za Nacrt Opštinskog Budžeta za 2018-2020. godinu.

 

Na ovoj debati građani će se upoznati sa Nacrt Budžetom opštine za  2018-2020 godinu i  sa planom kapitalnih projekata za naglašeni period.

 

Poštovani građani,  iskoristite svoje pravo da budete aktivni učesnici i predlžite prioritete za koje mislite da se trebaju  uvrstiti u listu projekata i da doprinesete da ova lista bude  što realnija u kojoj će se uvrstiti i potrebe sredine u kojoj živite.

 

Vaš glas će se čuti.

 

Vaše učestvovanje će biti jedan doprinos da ova debata bude uspešnija.

 

 

                                                                Predsednik Opštine

                                                                        Haki Rugova 

 

Obaveštenje javno konsultovanje sa građanima | 9.8.2017

 Obaveštavaju se sv igrađani istočke opštine i civilno društvo, da će se dana 16.08.2017 (srijeda) sa početkom u 10:00 časoba u Sali opštinske skupštine ,održati  javna konsultacija sa građanima za:

 
PROJEKAT-PRAVILNIK  O UPOTREBI ALKOHOLNOG PIĆA U JAVNIM LOKALIMA

 

Obaveštenje | 21.7.2017

 
 

Obaveštenje za Javni skup | 3.7.2017

 Obaveštavaju se svi građani Istočke Opštine, da će se: 17.07.2017, ponedeljak  u 11:00 časova u Sali Skupštine Opštine (III sprat) u Istoku, održati JAVNI SKUP SA GRAĐANIMA ISTOČKE OPŠTINE.

 
Javni skup će imati ovaj:

 
D n e v n i    r e d

1.     
Upoznavanje o radu opštinskih organa za period Januar- Juni  2017 .
2.      Diskusija, predlozi i primedbe građana.

 

REGISTRACIJA ZA GLASANJE PUTEM MOBILNIH EKIPA ZA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA | 24.5.2017

 Počinje  25. Maja  i završava se 28. Maja 2017.

 

Svi građani koji imaju pravo glasa, a koji ne mogu da izađu kako bi glasali na svojim redovnim biračkim mestima, imaju pravo da zahtevaju glasanje putem mobilnih ekipa u svojim domovima.

 

Centralna izborna komisija će vam omogućiti glasanje u vašem domu.

 

Da biste ostvarili ovo pravo, Vi treba da popunite obrazac za prijavljivanje, koji možete preuzeti na web stranici CIK-a www.kqz-ks.org ili u kancelariji Opštinske izborne komisije u vašoj opštini.

 

Zahtevu za registraciju ćete priložiti kopiju dokumenta identifikacije i kopiju potvrde o invalidnosti, medicinsku dijagnozu, ili  dokaze o drugim slučajevima.

 

Ova dokumenta ćete dostaviti Opštinskoj izbornoj komisiji, najkasnije do 28. Maja 2017.

 

Za dodatne informacije možete pozvati sledeći broj, poziv je besplatan: 0800 55 555.

 

 

 

 

 

PERIOD ZA PRIGOVORE I POTVRĐIVANJE | 24.5.2017

 počinje  20. maja i završava se 28. maja 2017.

 

Tokom ovog perioda svaki birač može proveriti birački spisak koji će se objaviti u Kancelariji opštinske izborne komisije  u vašoj opštini, ili na veb-stranici CIK-a www.kqz-ks.org

 

Proverite da li se vaše ime i imena vaših poznanika nalaze na biračkom spisku u vašoj opštini.

 

Za bilo kakav propust ili neregularnost, i u cilju izmene i dopune biračkog spiska, tokom ovog perioda možete podneti žalbu prvostepenom sudu.

 

Odgovarajući obrazac možete dobiti u Kancelariji opštinske izborne komisije ili na veb-stranici CIK-a www.kqz-ks.org

 

 

Obaveštenje javno konsultovanje sa građanima | 6.4.2017

Obaveštavaju se svi građani Istočke Opštine i civilno društvo da će se dana 14.04.2017. (petak) sa početkom u 11:00 časova, u Sali Skupštine Opštine u Istoku, na trećem spratu, organizovati: Javno Konsultovanje  sa građanima  za:

 

  1.  
PROJEKAT-PRAVILNIK ZA KONSULTOVANJE I UČEŠĆE JAVNOSTI U PROCESU ODLUČIVANJA NR.4/2015

 

Dana 31.03.2017 sednica u Saziva Skupštine Opštine | 24.3.2017

 Redovnu 44 sednicu /V /saziva Skupštine Opštine, koja će se održati 31.03.2017. u Sali Skupštine  sa početkom u  10:00 časova

 

U Vrela će se investirati 350 hiljada eura za izgradnju sportske sale | 2.3.2017

 
Predsednik Opštine Haki Rugova, potpisao je memorandum saradnje sa Ministrom Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Šaljom u cilju realizacije projekta za Izgradnju Sportske Sale u Vrela. Vrednost projekta  je 350 000 eura.

Predsenik opštine Rugova se zahvalio Ministru Šalji za podršku koju pruža opštini Istok. Izgradnja sporstke sale u Vrela je veoma značajna za stanovništvo istočke opštine u  obavljanju sportskih aktivnosti.

 
Prikazujem rezultata 1-10 (od 452)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

RSS

Sign in