Lajmet

Debat publik | 2017-09-27

Bazuar në Ligjin Nr.03/L-230 për Vlerësimin Strategjik Mjedisor, neni 9, Komuna e Istogut në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, organizojnë:

 

                                                            Debat publik

 

 Për, Draft Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin Zhvillimor Komunal të Istogut.

 

Njoftohet publiku i interesuar se më 10.10.2017 në ora 11.00 në sallën e Kuvendit Komunal të Istogut, kati i tretë,  do të organizohet debat publik nga Komuna e Istogut në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

 

Në Drejtoratin për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit të Komunës së Istogut mund të keni qasje dhe të merrni kopjen e draft Raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin Zhvillimor Komunal të Istogut.    

 

 

 

 

Njoftim | 2017-09-27

 

Njoftohen të gjithë fermerët e komunës së Istogut se më datë 28.09.2017 duke filluar nga ora 11:00 deri në ora 12:00  në sallën e Kuvendit  në katin  e  dytë do të organizohet trajnim nga Ministria e Bujqësisë  në bashkëpunim më Komunën e Istogut me temën “ Përgatitja e bletëve për dimërim”  nga Msc.Zymber Bajraktari.

 

Shënohet “ Dita e Mollës “ | 2017-09-26

 Është bërë tashmë tradicionale shënimi i “Ditës së Mollës” në Kovragë mirëpo sivjet nuk ishte sikurse viteve tjera. Shkak ishe mungesa e rendimentit të mollës si pasojë e ngricave të vonshme pranverore. Me këtë rast kryetari Haki Rugova tha se Dita e Mollës sivjet është pak më specifike duke ditur se sivjet pemishtet nuk kanë pasur  produkte për shkak të ngricave në pranverën e hershme. Ai u shpreh se është i gatshëm se çdo herë do tu ofroj ndihmë dhe përkrahje fermerëve. Dëmet e shkaktuar sivjet në  pemëtari tejkalojnë shumën prej 2 milion eurove. Komuna e Istogut ka kërkuar mbështetje edhe nga Ministria e Bujqësisë për kompensim e dëmeve por ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga kjo ministri. 

 

Miratohet Draft Buxheti Komunal për vitin 2018-2020 | 2017-09-22

 
Kryesuar nga kryesuesi i kuvendit Hazbi Bajra, është mbajtur mbledhja e 50-të  e rregullt e legjislacionit të pestë të Kuvendit Komunal
. Në mbledhje kanë marrë pjesë kryetari i komunës Haki Rugova, drejtor të drejtorive komunale si dhe anëtaret e asamblesë komunale.

 Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Buxhetit për vitin 2018-2020 dhe shqyrtimi dhe miratimi i projekt-rregullores për përdorimin e pijeve alkoolike në lokalet  publike ishin pika të rendit të ditës së mbledhjes së sotme të kuvendit të cilat pika u miratuan nga anëtarët e pranishëm të asamblesë komunale.

 

 

Është mbajtur dëgjim publik me qytetar për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2018-2020 | 2017-09-21


Kryesuar nga  kryesuesi i kuvendit  Hazbi Bajra është mbajtur dëgjim publik i kuvendit me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet
2018-2020.
 

Komuna e Istogut përfituese e projektit “ ReLOaD” | 2017-09-19


 

Kryetari i komunës Haki Rugova ka nënshkruar sot memorandumin e  mirëkuptimit për realizimin e programi rajonal për demokracinë lokale në ballkanin perëndimor (ReLOaD) i cili financohet  nga Bashkimi Evropian-BE dhe zbatohet nga programi për zhvillimin e  Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kosovë.

 

Obaveštenje za Javni skup | 2017-09-15

 Obaveštavaju se svi  građani Istočke opštine i civilno društvo da će se dana 21.09.2017. (četvrtak)  u 11:00  časova u Sali Skupštine Opštine u Istok, na III sprat organizovati: Javna rasprava sa građanima za Nacrt Opštinskog Budžeta za 2018-2020.

Na ovoj raspravi građani će se  upznati sa Nacrtom Opštinskog  Budžeta za 2018-2020. Kao i sa planom kapitalnih projekata za isti period.

 

Njoftim për dëgjim publik me qytetar | 2017-09-15

 Njoftohen të gjithë qytetarët e komunës së Istogut se më: 21.09.2017 e enjte, duke filluar në ora 11:00 në sallën e Kuvendit Komunal në Istog, Kati III, Kuvendi i Komunës me anëtaret e Kuvendit do të organizojë dëgjimin publik me qytetarë për Draft Buxhetin Komunal për vitet 2018-2020

Në këtë dëgjim qytetarët do të njoftohen me Draft Buxhetin Komunal për vitet 2018-2020 si dhe do të njoftohen me planin e projekteve kapitale për periudhën e cekur.

 

Njoftim | 2017-08-31

 Njoftohen të gjithë qytetarët e komunës së Istogut, se është në fazën e  hartimit Plani Zhvillimor Komunal, si parakusht është e domosdoshme sipas ligjit në fuqi edhe hartimi i Vlerësimit Strategjik Mjedisor VSM i cili është hartuar nga një kompani e përzgjedhur  nga komuna e Istogut që e paraqesim si draft për diskutim ku secili nga ju mund të jepni, vërejtjet, sugjerimet dhe rekomandime e juaja. Vërejtjet dhe sugjerimet e juaja mund ti përcjellni tek Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit përkatësisht tek sektori i Mjedisit tek zyra Nr. 118. Drafti

 

Pjesa lindore e Istogut, shpejt me ujësjellës të ri | 2017-08-29

 
 
Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Austrisë në korrik të vitit 2012 për lejimin e kredive të buta për institucionet e Kosovës në kuadër të programit soft loan, komunës së Istogut i është aprovuar marrja e kredisë së butë për realizmin e projektit për ndërtimin e ujësjellësit në pjesën lindore në vlerë prej
5,094.247,70euro.

 
Duke paraqitur rezultatet 11-20 (of 1384)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

RSS

Sign in