Usluge

U Registrari kancelarijama građana mogu da se prijave za dobijanje ovih dokumenata kao potvrda o rođenja, smrti, brak , potvrda o bračnom statusu, dokaz o osobi koja je živi dokaz o smrti koja služi građanima za nasleđivanje sertifikat hranitelj, dokaz o ličnim brojeva za decu do 16 godina , registracija rođenih , umrlih i venčanih iz spoljašnjeg sveta za sve opštine na Kosovu , uvjerenja o porodičnim zajednicama , i opisima certifikaciju , potpisi , rukopisi , itd .

Formular za zahtev
objavljen: 01-04-2016
Dužnosti i njegova uloga
objavljen: 27-09-2015
Zahtev za naknadni upis u RR
objavljen: 26-02-2015
Zahtev za naknadni upis smrti
objavljen: 26-02-2015