Konkurs- Shërbime të Veçanta
publikuar: 16-02-2018
Konkurs DAK
publikuar: 24-01-2018
Anulim konkursi
publikuar: 23-01-2018
Konkurs- DKA-ja
publikuar: 22-12-2017
Konkurs- DKA-ja
publikuar: 22-12-2017
Konkurs - DKA
publikuar: 04-12-2017
Konkurs DKA
publikuar: 14-11-2017
Konkurs plotësues DKA
publikuar: 27-10-2017
Mirëmbajtës i ngrohtores
publikuar: 25-09-2017
Konkurs- Mësimdhënës/e
publikuar: 24-08-2017
Plotësim i konkursit 05 Nr.279/17
publikuar: 10-08-2017
Roje Objekti
publikuar: 26-07-2017
Teknik/e e Dhëmbëve
publikuar: 12-07-2017
Konkurs - Inspektor i Veterinës
publikuar: 22-06-2017
Zjarrfikës
publikuar: 16-06-2017
Konkurs për pastruese
publikuar: 31-05-2017
Anulim konkursi
publikuar: 06-05-2017
Zyrtar për siguri të përgjithshm
publikuar: 24-04-2017
Zyrtar për Gjendje Civile
publikuar: 25-04-2017
Drejtor i Qendrës Kulturore
publikuar: 12-04-2017
Drejtor i Qendrës Kulturore
publikuar: 19-04-2017
Roje
publikuar: 18-04-2017
Konkurs DAK
publikuar: 18-04-2017
Konkurs Mësimdhënës
publikuar: 30-03-2017
Konkurs për mësimdhënës
publikuar: 17-03-2017
KONKURS- DAK
publikuar: 23-02-2017
Konkurs për Drejtor të Shkollave
publikuar: 27-01-2017
Konkurs për Mësimdhënës
publikuar: 25-01-2017
Konkurs për Mësimdhënës
publikuar: 09-12-2016
Konkurs plotësues në DAK
publikuar: 31-10-2016
Vendi i punës: Roje Objekti
publikuar: 12-10-2016
KONKURS PLOTËSUES
publikuar: 28-09-2016
Kryeshef Ekzekutiv
publikuar: 14-09-2016
Konkurs për mësimdhënës/e
publikuar: 05-08-2016
Konkurs për ndarjen e bursa
publikuar: 25-11-2015
Konkurs plotësues
publikuar: 30-10-2015
Pylltar ( Roje Pylli )
publikuar: 18-12-2014
KONKURSI PËR TË RRITUR 2014
publikuar: 13-10-2014
Konkursi per regjistrim në SHML.
publikuar: 16-06-2014
Konkurs për drejtor të shkollave
publikuar: 16-05-2014
Konkurs nga Drejtorati i Arsimit
publikuar: 24-12-2013
Konkursi për mesimdhenës 2013-2014
publikuar: 05-08-2013
Konk.drejt.e Zv.drejtorë2013-14
publikuar: 05-08-2013
Konkurs për mësimdhënës
publikuar: 28-01-2013
Konkusri për drejtor të shkollave
publikuar: 11-01-2013
Mundësi punësimi
publikuar: 05-12-2012
Aplikacioni për konkurim
publikuar: 01-08-2012
Konkursi per mesimdhenes 2012 -2013
publikuar: 01-08-2012
konkursi per bursa 2011-12
publikuar: 29-11-2011
KONKURS Për mësimdhënës
publikuar: 21-07-2011
Konkurs
publikuar: 25-05-2011