Zdravlje

GCPM – Istok
PMC-Vrellë
PMC-Ðurakovac
PMC-Banja
PMC-Rakoš

AMBULANTE:
Kalicane, Studenica, Dubrava,Saradran,Zac, Osojane,Veriq, Shushica,Cerkolez;