Republika e Kosoves

Istog

Drejtori i Shërbimeve publike

ENVER RUGOVA

Drejtor i Drejtorisë për Shërbimeve Publike, Mbrojtje  dhe Shpëtim

Lindur më 24.03.1968

Përgaditja shkollore: Fakulteti Ekonomik

Kontakti:Mob.  049 681200

tel. (fix): (038)20043805

E- mail: enver.rugova@rks-gov.net