Republika e Kosoves

Istog

Detajet e Tenderit

SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESORE, SHTEPIAK DHE AMBULATORE NE KOMUNEN E ISTOGUT.(633-024-006-211)
633-24-2089-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-03-2024
Data e mbylljes së tenderit:
05-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-03-14T00:42:00
Vlera e kontratës:
450000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESORE, SHTEPIAK DHE AMBULATORE NE KOMUNEN E ISTOGUT.(633-024-006-211) 450000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
C.I.K SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESORE, SHTEPIAK DHE AMBULATORE NE KOMUNEN E ISTOGUT.(633-024-006-211) 6.74 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESORE, SHTEPIAK DHE AMBULATORE NE KOMUNEN E ISTOGUT.(633-024-006-211) 0.9 EUR