Republika e Kosoves

Istog

Detajet e Tenderit

FURNIZIM ME OKSIGJEN DHE BOMBOLA PER OKSIGJEN PER NEVOJA TE QKMF.(633-024-013-136).
633-24-3396-1-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
08-04-2024
Data e mbylljes së tenderit:
19-04-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-04-08T00:44:00
Vlera e kontratës:
7000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
FURNIZIM ME OKSIGJEN DHE BOMBOLA PER OKSIGJEN PER NEVOJA TE QKMF.(633-024-013-136). 7000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
MESSER MEDICA L.L.C. FURNIZIM ME OKSIGJEN DHE BOMBOLA PER OKSIGJEN PER NEVOJA TE QKMF.(633-024-013-136). 7000 EUR