Republika e Kosoves

Istog

IOM

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i lidhjeve shoqërore dhe mbrojtja e komuniteteve pakicë”, Organizata Ndërkombëtare për Migracion (IOM) organizon kurse të gjuhës shqipe dhe serbe të nivelit A1 në Istog. I lusim të gjithë të interesuarit të lajmërohen në zyrën Komunale për komunitete, zyra numër 112. Pos të dhënave personale, ju lutem ta jepni edhe një emali adresë dhe të deklaroheni cilin kurs dëshironi të merrni pjesë. Afati për lajmërim është 4 Nëntor, deri në orën 16:00.