Republika e Kosoves

Istog

Është mbajtur dëgjim publik për projektin “ReLOaD”

2018/11/29 - 4:10

Është mbajtur sot dëgjim publik me Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) dhe qytetarë ku janë diskutuar fushat prioritare mbi të cilat do të bëhet shpallja publike për dhënien e granteve për OSHC-të nga projekti “ReLOaD” Në këtë takim janë diskutuar fushat prioritare të propozuara nga ana e komunës të cilat janë të bazuara në planet zhvillimore të komunës së Istogut si dhe propozimet të cilat kanë ardhur edhe nga përfaqësuesit e OSHC-ve.