Republika e Kosoves

Istog

Grupi punues për plotësimin e pyetësorit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit

2021/03/29 - 10:58

Sot, grupi Punues për Plotësimin e Pyetësorit të Vetëvlerësimit të Komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit ka mbajtur mbledhje për plotësimin e pyetësorit për Vetëvlerësim.