Republika e Kosoves

Istog

Komiteti për Politikë dhe Financa mbajti mbledhjen e radhës

2020/05/12 - 12:09

Komiteti për Politikë e Financa (KPF) i Kuvendit Komunal të Istogut i kryesuar nga  kryesuesi Qaush Balaj në mbledhjen e sotme  shqyrtoi dhe miratoj këto pika të rendit të ditës: Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin 2019, Shqyrtimi i Raportit Financiar për tre mujorin e parë të vitit 2020, Marrja e vendimit për Bartjen e mjeteve financiare nga vitet 2018,2019 nga të hyrat vetanake të pa shpenzuara në vitin 2020, të gjitha këto pika i kalohen kuvendit për shqyrtim dhe miratim.