Republika e Kosoves

Istog

Komuna e Istogut, nga e hëna, do bëjë publike të gjitha kontratat me operatorët ekonomik

2018/08/09 - 3:31

Kryetari i komunës së Istogut Haki Rugova me qëllim të rritjes së transparencës dhe mundësisë së qytetarëve për të qenë sa më të informuar lidhur me rrjedhën e shpenzimeve të parasë në komunën e Istogut ka marrë vendim që të bëjë publike të gjitha kontratat që lidhen me operatorët ekonomik.