Republika e Kosoves

Istog

Komuna e Istogut, nikoqire e takimit për sensibilizimin e femrave për aplikim dhe rekrutim në Policinë e Kosovës.

2018/04/06 - 1:46

Komuna e Istogut sot ishte nikoqire e takimit informues të Policisë së Kosovës, drejtoria rajonale Pejë të organizuar nga shoqata e gruas së Policisë së Kosovës që për qëllim kishe sensibilizimin e femrave për aplikim dhe rekrutim në Policinë e Kosovës.