Republika e Kosoves

Istog

Konsultim Publik i Projekt Rregullores Komunale për Kodin e Etikës për Zyrtarët e Komunës së Istogut

2020/07/14 - 11:50

Kryesuar nga kryesuesi i Kuvendit Qaush Balaj  është mbajtur dëgjim publik për Projekt Rregulloren  Komunale për Kodin e Etikës për Zyrtarët e Komunës së Istogut, në respektim të masave të reja të vendosura nga Qeveria e Kosovës, është kërkuar që të gjitha, vërejtjet dhe  propozimet që janë lidhur me Projekt Rregulloren Komunale për Kodin e Etikës për Zyrtarët e Komunës së Istogut të dërgohen tek zyrtarët përgjegjës në mënyrë  elektronike përmes emalit që të procedohen dhe të vendosen në projekt rregullore.