Republika e Kosoves

Istog

Kuvendi mbajti dëgjim publik me qytetar për Draft- Kornizën Afatmesme Buxhetore (KABK) e Komunës së Istogut 2022-2024

2021/06/24 - 2:01

 

Kryesuar nga  kryesuesi i kuvendit  Quash Balaj  është mbajtur dëgjim publik me qytetar për Draft- Kornizën Afatmesme Buxhetore (KABK) e Komunës së Istogut 2022-2024.

Më këtë rast qytetarët u njoftuan lidhur  me Draft Buxheti Komunal për vitet 2022-2024 si dhe me planin e projekteve kapitale për  këtë periudhë.

Qytetarët përmes kërkesave të tyre kontribuan që të kompletohet me kërkesat e tyre ky Draft Buxhetin Komunal.