Republika e Kosoves

Istog

Mbahet mbledhja e radhës e Kuvendit

2019/02/28 - 2:12

Kryesuar nga kryesuesi i kuvendit Qaush Balaj, është mbajtur mbledhja e 14  e rregullt e legjislacionit të gjashtë të Kuvendit Komunal.

Në mbledhjen e sotme Kuvendi  shqyrtoi dhe miratoj këto pika të rendit të ditës: Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt –Rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba, Shpallja në diskutim publik për Plotësim Ndryshim e Rregullores për ndarjen e bursave, Shpallja në diskutim publik  e Projekt – Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët.

Prezantimin dhe elabormin e projekt rregullores komunale për taksa ngarkesa dhe gjoba e bërë drejtori i drejtorisë për buxhet dhe Financa Hysni Maxharraj ku para të pranishmëve elaboroj projekt rregulloren ndërsa anëtarët e pranishëm dhanë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre lidhur me këtë projekt rregullore. Po ashtu edhe për dy pikat e tjera të rendit të ditës anëtarët e kuvendit dhanë votën e miratimit.

Mbledhja e radhës e Kuvendit do të mbahet në muajin Mars.