Republika e Kosoves

Istog

Mbahet mbledhje e Jashtëzakonshme e Kuvendit

2020/08/27 - 10:55

 

Kryesuar nga Kryesuesi i Kuvendit Qaush Balaj, është mbajtur sot mbledhje e jashtëzakonshme e Kuvendit me pikë të rendit të ditës: Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim Vendimit për Destinimin e mjeteve Buxhetore për Mallra dhe Shërbime dhe Projektet Kapitale nga Rezervat Buxhetore (sipas nenit 5 të Ligjit për Rishikimin e Buxhetit).

 

Kuvendi  unanimisht aprovoj Propozim Vendimin për Destinimin e mjeteve Buxhetore për Mallra dhe Shërbime dhe Projektet Kapitale nga Rezervat Buxhetore.