Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e 24 të e Kuvendit !

2019/12/20 - 10:03

Mbledhja e 24-të të rregullt e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës të mbahet më: 26.12.2019, e Enjte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite :

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft – Rregullores për taksa ngarkesa dhe gjoba,
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës KKSB,
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim -Vendimit të Kryetarit të Komunës për zëvendësimin e anëtareve të KKSB-së
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim Vendimeve të Kryetarit të Komunës për këmbimin e pronave të paluajtshme.
  5. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 2019-2021,
  6. Pyetje nga anëtaret e Kuvendit Komunal.

 

 

 

 

KRYESUESI I KUVENDIT

QAUSH  BALAJ