Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e 39- të e Kuvendit

2021/09/16 - 3:41

Mbledhja e 39-të të  e rregullt e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës do të mbahet më: 24.09.2021, e Premte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite :

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit,
  2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
  3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të datës 30.07.2021,
  4. Shqyrtimi i Draft-Buxhetit të komunës për periudhën 2022-2024.