Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e katërt e jashtëzakonshme e Kuvendit

2020/10/21 - 10:43

Kryesuar nga Kryesuesi i Kuvendit Qaush Balaj, është mbajtur sot mbledhje e jashtëzakonshme e Kuvendit me pikë të rendit të ditës  Shqyrtimi dhe miratimi i Rialokimit dhe Transferit të mjeteve në kategorinë ekonomike shpenzime kapitale. Anëtarët e asamblesë të pranishëm votuan unanimisht këtë pikë të rendit të ditës.