Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e  Këshillit  Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB)

2022/06/23 - 1:54

Ftoheni të merrni pjes në mbledhjen e  Këshillit  Komunal për Siguri në Bashkësi   KKSB)  e cila do të mbahet me datë 29.06.2022 në ora 16.00

Rendi i ditës:

 

  1. Miratimi i Rendit të ditës,
  2. Siguria në zonën e përgjithëshme të PK
  3. Informatë nga Institucionet tjera (KFOR-i, FSK-ja, Arsimi, Perfaqsues të komuniteteve etj.)
  4. Qent endacak, sulmi ndaj fëmijve dhe personave të ndjeshëm
  5. Dhuna në familje, mbrojtja e të drejtave të personave të cilët privohen nga të drejtat themelore
  6. Parkimi i automjeteve në trotuare-pjerrinat në trotuarepengohet lëvizja  e lirë e qytetarvenë veçanti  personat me nevoja të veçanta
  7. Monitorimi i funksionimit të këshillave në të gjitha Shkollat
  8. Problemet që ndikojn në siguri, në zonat urbane të minoriteteve
  9. Të ndryshme

Pjesëmarrja është e obligueshme për antarët e KKSB-së.