Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa.

2022/11/10 - 12:38

Mbledhja do të mbahet më datë: 17.11.2022 e Enjte, në Sallën e takimeve Nr. 314 kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

Për këtë mbledhje propozoj këtë:

R  e  n  d        d  i  t  e

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
  2. Shqyrtimi dhe Miratimi i Draft – Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023,
  3. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Kategorizimin E Klubeve Sportive,
  4. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Organizimin dhe Bashkëpunimin e Komunës me Fshatra, Vendbanime dhe Lagje Urbane në Territorin e Komunës së Istogut,
  5. Shpallja në diskutim publik e Projekt – Rregullores për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba,
  6. Zgjedhja e Komitetit Konsultativ për Persona me aftësi të Kufizuar,

 

 

 

 

 

KRYESUESI I KUVENDIT,

Enver Rugova