Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2021/09/09 - 2:36

Mbledhja do të mbahet më datë:  16.09.2021 e Enjte në Sallën e takimeve Nr.314.

 Për këtë mbledhje propozoj këtë:

 

R  e  n  d        d  i  t  e:

  1. Konstatimi i prezencës së anëtareve të Komitetit,
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  3. Shqyrtimi i Draft-Buxhetit të komunës për periudhën 2022-2024,