Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2020/07/17 - 8:24

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet më datë:  23.07.2020 e Enjte, në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:0 me  këtë: rend dite:

  1. Konstatimi i prezencës së anëtareve të Kuvendit,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  3. Shqyrtimi i raportit financiar për tre mujorin e dytë të vitit fiskal 2020,
  4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt – Rregullores për Kodin e Etikes për zyrtaret e Komunës së Istogut.
  5. Shqyrtimi i raportit të punës për 6 mujorin e NP “Ambienti”
  6. Shqyrtimi i Raportit dhe analiza e vitit shkollor 2019-2020,

 

Zyra për Informim!