Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2020/09/21 - 3:32

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet me 28.09.2020 Menjëherë pas Përfundimit të Dëgjimit Publik me Qytetar (për draft buxhetin e komunës për vitin 2021-2023) , në Sallën e takimeve Nr.314 me këtë rend dite :  

  1. Shqyrtim i Propozimeve të dala nga Dëgjimi Publik me Qytetar për Draft Buxhetin e Komunës për vitin 2021-2023.