Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2021/05/18 - 3:48

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet më datë:  24.05.2021 e Hënë, në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite :

 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Komitetit,
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të datës 23.04.2021,
  3. Njoftimi me Qarkoren Buxhetore 2022/1,
  4. Shqyrtimi i Raportit të punës së Kryetarit për vitin 2020,
  5. Rishqyrtimi dhe marrja e Vendimit për aprovimin e Rregullores komunale për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba,
  6. Marrja e Vendimit për shfuqizimin e Vendimit Nr. 87/2015  të datës 30.10.2015 për lokacionin e varrezave në fshatin Vrellë,
  7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-Vendimit për lokacionin e ri të varrezave në fshatin Vrellë,
  8. Marrja e Vendimit për miratimin e propozim-vendimit për plotësim-ndryshimin e Vendimit 01-Nr./2014 të miratuar me datë 27.11.2014 në Kuvendin komunal –Istog për dhënien në shfrytëzim me negocim pronën e komunës investitorit Halit Avdijaj –pronar i “AGRO PRODUCT – SH.P.K”.