Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e KPF-së

2020/06/16 - 4:01

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa  do të mbahet më datë:  23.06.2020 e Martë, në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë: rend dite :

 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtareve të Kuvendit,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2021-2023,
  4. Shpallja në diskutim publik i Projekt – Rregullores për Kodin e Etikes për zyrtaret e Komunës së Istogut.